January 2022
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 27, 2021

Winter Break - No School

December 28, 2021

Winter Break - No School

December 29, 2021

Winter Break - No School

December 30, 2021

Winter Break - No School

December 31, 2021

Winter Break - No School

January 1, 2022

Winter Break - No School

January 2, 2022

Winter Break - No School

January 3, 2022

Winter Break - No School

January 4, 2022

Winter Break - No School

January 5, 2022

Resume School

January 6, 2022 January 7, 2022 January 8, 2022 January 9, 2022
January 10, 2022 January 11, 2022 January 12, 2022 January 13, 2022 January 14, 2022 January 15, 2022 January 16, 2022
January 17, 2022

Martin Luther King Day - No School

January 18, 2022 January 19, 2022 January 20, 2022 January 21, 2022 January 22, 2022 January 23, 2022
January 24, 2022 January 25, 2022 January 26, 2022

Dad's Day Lunch All 3's, 2's

January 27, 2022

Dad's Day Lunch 4's

January 28, 2022 January 29, 2022 January 30, 2022
January 31, 2022 February 1, 2022 February 2, 2022 February 3, 2022 February 4, 2022 February 5, 2022 February 6, 2022

Return to calendar